20501 Lento P3 Perusteet ja johtaminen (Finavia).

Pelastustoiminnan johtaminen
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
16.05.2022 - 20.05.2022
15.10.2021 - 02.05.2022
22.08.2022 - 26.08.2022
15.10.2021 - 01.08.2022
14.11.2022 - 18.11.2022
15.10.2021 - 01.11.2022

Kurssin tarkoitus
Kurssin suorittaminen antaa kelpoisuuden toimia lentoasemalla LentoP3 tehtävissä.

Kohderyhmä

Henkilöille, jotka kouluttautuvat lentoaseman LentoP3-tehtäviin.

Pääsyvaatimukset
• Lentoaseman antama perehdytys LentoP3 tehtäviin
• LentoP3- perusteet verkkokoulutus
• Finavian VIRVE-verkkokoulutus
• Voimassa oleva pelastuskelpoisuus ja vähintään tyydyttävä kuntoluokka sekä Finavian tai Ilmavoimien
pelastusohjeiston   muiden kelpoisuusehtojen täyttäminen.

Kurssin tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija osaa käynnistää pelastustoimet lentoasemalla ja osaa johtaa pelastuspalvelun toimintaa pelastustoiminnan johtajan alaisuudessa.
Opiskelija osaa LentoP3 toimintaohjeet ja hän osaa toimia pelastusmuodostelman osana
lento-onnettomuudessa lentoasemalla. Opiskelija tietää pelastuspalvelun harjoitusten
järjestämisen periaatteet lentoasemalla.

Kurssin sisältö
• Johtamisprosessi
• Viestiliikenneharjoitukset
• Johtamisharjoitukset
• Viranomaisyhteistyö
• Tilannekuva
• Kouluttamisen perusteet
• Käytännön kokeet

Kurssin laajuus

Koulutuksen laajuus on 1,5 op.

Kurssin hinta
Lähettävä yksikkö vastaa opiskelijan kuluista.

Lisätiedot
Pelastusopiston yhteyshenkilö opetukseen liittyen Matti Honkanen p. 0295 453459 matti.honkanen@pelastusopisto.fi
tai Anna-Mari Kosunen p. 0295 453429 anna-mari.kosunen@pelastusopisto.fi

Ilmoittautumiseen ja majoittumiseen liittyvät asiat opintotoimisto p. 029 545 3539 taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi

Finavian yhteyshenkilö: Marko Haapanen, puh. 040 5429 134 marko.haapanen@finavia.fi

Ilmavoimien yhteyshenkilö: Risto Salopuro p. 029 9291346 risto.salopuro@mil.fi

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu alla olevien linkkien kautta.

Huom. Muista ilmoittaa varusteiden kokotiedot ilmoittautumislomakeella.

Kursseille valitaan 12 osallistujaa, jotka täyttävät hakukriteerit. Hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Accessibility