30058 Kunnan valmiussuunnittelun peruskurssi

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
17.05.2022 - 19.05.2022
15.10.2021 - 22.04.2022
14.06.2022 - 16.06.2022
15.10.2021 - 06.05.2022
27.09.2022 - 28.09.2022
-
26.10.2022 - 27.10.2022
-
08.11.2022 - 10.11.2022
15.10.2021 - 07.10.2022

Kohderyhmä:
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kunnan valmiussuunnittelusta vastaaville viranhaltijoille ja kuntien valmiussuunnittelun tukemisesta vastaaville alueellisen pelastustoimen henkilöille.
Kurssi soveltuu myös varautumisen ja valmiussuunnittelun tietoja laajasti työssään tarvitseville viran- ja toimenhaltijoille.

Valintaperusteet:
Osallistujat valitaan hakijoiden työhön kuuluvia valmiussuunnittelutehtäviä painottaen. Hakuvaiheessa on kiinnitettävä huomiota perustelujen laadintaan.
Osallistujien vähimmäismäärä kurssille on 12 ja maksimi 30 henkilöä. Pelastusopisto valitsee kurssille osallistujat.

Asiasisältö ja toteutus:
Kurssin sisältöalueita ovat varautumista ohjaava lainsäädäntö ja keskeiset valmiussuunnittelua ohjaavat asiakirjat, valmiussuunnittelun yleiset periaatteet, valmiussuunnitelman rakenne, uhkien arviointi, valmiussuunnitteluun ja häiriötilanteen hallintaan liittyvät yhteistoimintajärjestelyt, huoltovarmuusjärjestelyt, poikkeusolojen varautumisen erityispiirteet ja häiriötilanneviestinnän perusteet.

Kurssi toteutetaan kahtena lähiopetusjaksona ja niiden välillä toteutettavana valmiussuunnittelun kehittämistyönä. Lähijaksot sisältävät luentoja, ryhmäkeskusteluja sekä harjoituksia.

Kustannukset:
Kurssi ja kurssimateriaali ovat maksuttomia. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista mahdollisista kustannuksista (matkat, majoitus, päivärahat ym.)

Todistus:
Kurssin suorittamisesta jaetaan todistus, jonka saaminen edellyttää läsnäoloa lähijaksoilla.

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittaudutaan sivun alareunassa olevan ilmoittaudu tästä -linkin kautta.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.

Accessibility