10239 04 Kansainvälisen pelastustoiminnan kouluttajakoulutus

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
19.04.2022 - 22.04.2022
- 07.02.2022

Kurssin kuvaus:

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu Kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoille, jotka toimivat jo kouluttajina tai ovat halukkaita toimimaan kouluttajina kansainvälisen pelastustoiminnan kursseilla ja harjoituksissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Koulutus kehittää asiantuntijan valmiuksia toimia kouluttajatehtävissä sekä parantaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa erilaisia koulutustapahtumia.

Kurssin tavoitteet:

Kouluttajakoulutuksen suorittanut hallitsee toimivan koulutuskokonaisuuden suunnittelun ja toteuttamisen sekä erilaisten opetus- ja osallistamismenetelmien käyttämisen. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien ymmärrystä opetus- ja oppimisprosesseista sekä kehittää yleisesti kouluttajataitoja.

Kohderyhmä:

Kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijat

Valintaperusteet:

Varsinaisia valintaperusteita kurssille ei ole. Eduksi katsotaan aktiivinen osallistuminen KVPEL koulutuksiin sekä harjoituksiin.

Esitietovaatimukset:

  • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi
  • BSAFE online security awareness training
  • United Nations Prevention of Sexual Harassment and Abuse (PSHA) by United Nations Personnel – Working Harmoniously -verkkokurssi
  • Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by United Nation Personnel -verkkokurssi

Opetusmenetelmät:

Lähiopetus, ryhmätyöt ja käytännön harjoittelu
Moodle-oppimateriaali

Kustannukset:

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia. Osallistujille maksetaan päiväraha ja matkat valtion matkustussäännön mukaisesti.

Lisätiedot:

Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi
tai koulutussuunnittelija Tero Lähdesmäki, p. 0295 453 430

Hakeminen

Hae mukaan osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/AA0F4F81BA09424F

Liitä mukaan hakemukseen ajantasainen EuropassCV.

Accessibility