20072 EH-palvelun hälytysajoneuvon kuljettaminen -kouluttajajatkokurssi

Ensihoito
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
14.11.2022 - 15.11.2022
01.10.2021 - 01.11.2022

Kurssin tarkoitus
Kurssi päivittää ja antaa uutta tietoa ja osaamista aiemmin ajokoulutuskurssin suorittaneille. Keskeisimmät aiheet liittyvät 1.6.2020 voimaan astuneeseen tieliikennelakiin, muiden ajokouluttajien kokemuksien ja käytänteiden jakamiseen, sekä kurssilla pilotoitavan kommentoivan ajamisen malliin.

Kohderyhmä ja osaamisvaatimukset
Kurssille valitaan 6-12 aiemmin ajokouluttajakurssin suorittanutta henkilöä. Osallistujilta ei kuitenkaan edellytetä aiempaa aktiivista toimimista ajokouluttajina. Kurssille voi osallistua, ensihoidon, pelastustoimen sekä myös muiden hälytysajoneuvoja käyttävien organisaatioiden ja oppilaitosten ajokouluttajia.

Kurssin tavoitteet

Kurssin käytyään osallistuja osaa:

  • kouluttaa hälytysajoneuvojen kuljettamista koskevat keskeiset, 1.6.2020 voimaan astuneen tieliikennelain, työturvallisuuslain, sekä terveydenhuollon lait.
  • ottaa ajokoulutuksessa käyttöön kommentoivan ajamisen mallin
  • ottaa käyttöön kurssilla esiteltäviä, muiden ajokouluttajien hyviä käytänteitä

Kurssin oppimismenetelmät
Aktivoivat luennot, koulutuskäytänteiden esitykset, kommentoivan ajamisen työpaja, ajo- ja
kouluttajaharjoittelu, oppimiskeskustelut harjoituksista.

Kurssille osallistuvan tulee valmistautua kertomaan/keskustelemaan (10-15 min aikana) oman alueensa ajokoulutuksen hyvistä käytänteistä.

Lisäksi kurssilaisille luovutetaan päivitetyt materiaalit Pelastusopiston aiemmin toteuttamista Ensihoitopalvelun hälytysajoneuvojen kuljettaminen koulutusmateriaaleista sekä painettu oppikirja Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta.

Kurssin laajuus
Kurssi kestää kaksi päivää, yhteensä 16 tuntia ja 0,5 opintopistettä.
Kurssikuvauksen liitteenä on kurssiohjelma (sisältöjen saama painoarvo voi vaihdella kohderyhmän tarkentuessa).

Kustannukset
Kurssin hinta on 639,00€ / osallistuja (+alv).
Hinta sisältää tilat, opetuksen, oppimateriaalit, kaluston käytön, oppimisharjoitukset, oppikirjan Hälytysajoneuvon kuljettamisen riskienhallinta sekä kurssipäivien lounaat ja päätöskahvit.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Sari Toivaselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja opettaja Ari Kivari: ari.kivari@pelastusopisto.fi tai 0295 453 416

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Kurssille valitaan maksimissaan 12 osallistujaa.

Tämä ilmoittautuminen kerää henkilötietojasi täydennyskoulutuksen kurssien osallistujavalintaa ja kurssihallintoa varten. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta."

Liitteet:
Accessibility