10225 05 Leiritoiminnan jatkokurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
06.09.2022 - 09.09.2022
- 13.06.2022

Kurssin tarkoitus

Koulutuksen tarkoituksena on parantaa kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden toimintakykyä mahdollisissa kansallisissa ja kansainvälisissä operaatioissa sekä kehittää asiantuntijoiden leiriosaamista. Koulutuksessa syvennetään tuntemusta leiriin liittyvistä varusteista ja leirin ylläpidosta käytännön kautta. Kurssi antaa osallistujalle riittävän osaamisen tason toimia oman osa-alueensa asiantuntijana niin kotimaassa kuin ulkomailla tapahtuvissa onnettomuuksissa.

Kurssin tavoitteet

Leiritoiminnan jatkokurssin tavoitteena on kouluttaa henkilöstöä toiminaan leiriasiantuntijan tehtävissä sekä tuoda esille leirin merkitystä osana pelastustoimintaa. Lisäksi tavoitteena on perehtyä syvemmin leirikokonaisuuden suunnitteluun,  toimintojen pystyttämiseen, leirikäytäntöjen hallintaan sekä leirilogistiikkaan.

Kurssin jälkeen osallistuja:

 • ymmärtää Pelastusopiston varastologistiikan
 • ymmärtää leirihenkilöstön roolit osana leiritoimintaa
 • ymmärtää pakkaamisen, lastaussuunnitelmien ja kuormakirjojen merkityksen
 • kykenee laatimaan matkasuunnitelman ja johtamaan matkajärjestelyitä
 • tietää perusteet leiripaikan valinnasta
 • hallitsee leirin perustamiseen ja purkamiseen liittyvät tehtävät
 • tietää leirin rakenteen ja ylläpidon toiminnot
 • hallitsee leirikaluston kenttähuoltotoimenpiteet
 • kykenee koordinoimaan leirin pystyttämisen ja purkamisen sekä pakkaamisen.

Kohderyhmä

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssin suorittaneet henkilöt.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-/TAST-peruskurssi
 • BSAFE online security awareness training
 • United Nations Prevention of Sexual Harassment and Abuse (PSHA) by United Nations Personnel – Working Harmoniously -kurssi
 • Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by United Nation Personnel -kurssi

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja käytännön koulutus
Moodle-oppimateriaalit

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätiedot

Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi
tai koulutussuunnittelija Nina Pulli, p. 0295 453 543

Hakeminen

Hae mukaan osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/E8129A2CB789ACBE

Accessibility