20022 Vesisukelluskurssi (11 op)

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
19.04.2021 - 04.06.2021
-

Kevään 2020 peruuntumisen johdosta 2021 kurssille hakeutumisesta annetaan lisätietoja marraskuun loppuun mennessä. 

Kohderyhmä:
Kurssille hakijalta edellytetään pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta henkilöstöltä vaadittava kelpoisuus.

Kurssille otetaan 12 henkilöä.

Asiasisältö:
Vesisukeltajan koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa vesisukeltajia alueellisen pelastustoimen tarpeisiin. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti vesisukeltajana pelastustoimen pelastus-, etsintä- ja tarkastussukelluksissa. Kurssi antaa kelpoisuuden toimia vesisukeltajana 30 metrin syvyyteen asti. Kurssin suorittanut vesisukeltaja on myös motivoitunut kehittämään oppimiaan taitoja ja ymmärtää jatkuvan harjoittelun merkityksen turvallisen sukellusvalmiuden perustana. Vesisukeltajan koulutus syventää opiskelijan osaamista myös savu- ja kemikaalisukellustaidoissa.

Valintaperusteet:
Kurssille valittavan tulee läpäistä pääsykokeiden fyysisen kunnon testit. Kurssin alussa järjestetään painekammiotesti, jossa on pystyttävä selviytymään 50 metrin syvyyttä vastaavissa paineolosuhteissa (500 kPa).

Lisätietoja kurssista:
Katso lisätiedot liitteestä sekä video, jossa esitellään kurssin toteutusta.

Kurssiaika jaksotettu seuraavasti:
19.-23.4.2021 (1.jakso) ja 3.5.-4.6.2021 (2.jakso).

Kustannukset:
Kurssin hinta on 8550 € / henkilö (alviton koulutuspalvelu). Kurssimaksuun sisältyy opetus, oppimateriaali, majoitus sekä ruokailut (aamupala, lounas ja päivällinen) kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri puh. 0295 45 3492
Opettaja Sami Soininen, puh. 0295 45 3521

Accessibility