20002 Valvonta yritys- ja laitoskohteissa

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
26.10.2021 - 28.10.2021
15.10.2020 - 05.10.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssilla käydään läpi valvontaan liittyvien säädösten rajapintoja suhteessa pelastusviranomaisen oikeuksiin ja velvoitteisiin. Kurssi antaa valmiuksia turvallisuuspoikkeamien havaitsemiseen ja - arviointiin sekä valvonnan suorittamiseen yritys- ja laitoskohteissa, hyvää hallintotapaa noudattaen.

Kohderyhmä:
Valvontaa ja palotarkastuksia suorittavat pelastustoimen - sekä yritysten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Soveltuu myös vakuutusalan riskienhallintahenkilöille.

Osaamisvaatimukset:
Kurssille osallistujalla tulisi olla hieman kokemusta valvontatehtävistä ja palotarkastuksesta.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja osaa valvontatehtävässä

  • huomioida hyvän hallintotavan sekä palotarkastuspöytäkirjan muotoseikat
  • huomioida kemikaalien säilytyksen ja varastoinnin periaatteet ja vaatimukset
  • huomioida sähköturvallisuuden ja räjähdyssuojauksen vaatimuksia valvontatyössä
  • huomioida paloteknisten laitteistojen huollon, kunnossapidon ja käytettävyyden vaatimukset
  • opastaa asianosaista toiminnan turvallisuustasoa edistävän tiedon- ja toimenpiteiden toteuttamiseen

Kurssin sisältö:
Kurssilla käydään läpi valvontasuunnitelman mukaisien kohteiden valvontaan liittyviä erityispiirteitä kuten sähköturvallisuus, kemikaalit, palotekniset laitteet, räjähdyssuojaus, rakenteelliset- ja pelastustoimintaa helpottavat järjestelyt.
Kurssilla käsitellään myös valvontatyön juridiikkaa. Käsitellään uudistuneita säädöksiä, niiden tulkintaa sekä jaetaan kokemuksia valvonnan toteuttamisesta

Kurssin laajuus:
Kurssin laajuus on 3 pv/ 24h
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1op (24h kontaktiopetus ja 3h itsenäinen aineistoon tutustuminen)

Opetusmenetelmät:
Kurssi toteutetaan luentojen ja pieni muotoisten tehtävien sekä tarkastusharjoitus käynnin avulla.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös palotarkastus simulaattoreita sekä Moolde ympäristöä.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 593,00€ / osallistuja (+alv).
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja harjoitusten lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja vanhempi opettaja Ismo Kärkkäinen, ismo.karkkainen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 463

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Kurssille valitaan n. 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä."

Accessibility