20027 Vaarallisten aineiden peruskurssi

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
19.04.2021 - 21.04.2021
15.10.2020 - 22.03.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa valmiuksia toimia vaarallisten aineiden onnettomuustilanteissa. Kurssilla käsitellään yleisimpien vaarallisten aineiden torjuntamenetelmiä. Kurssi sisältää pelastussukellusohjeen (48/2007) mukaiset kemikaalisukellustaitoa ylläpitävät harjoitukset.

Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten ja teollisuuden operatiivinen henkilöstö.

Osaamisvaatimukset:
Kurssilla kemikaalisukelluksiin osallistuvien on oltava terveydentilansa ja fyysisen toimintakykynsä puolesta kemikaalisukelluskelpoisia.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja

osaa

 •  käyttää henkilönsuojaimia vaarallisten aineiden onnettomuustilanteissa
 • toimia vaarallisen aineen onnettomuudessa pelastusryhmän jäsenenä
 • suorittaa kemikaalisukellustehtävät

tuntee

 • onnettomuustilanteissa vaikuttavien yleisimpien ilmiöiden kemialliset tekijät
 • vaarallisten aineiden torjunnan perusteet ja vaaratekijät
 • perusteet vaarallisten aineiden torjuntakaluston käyttöön
 • vaarallisten aineiden onnettomuuksien torjunnassa käytettävät aineet

Kurssin sisältö:

 • vaarallisten aineiden ominaisuudet ja vaaratekijät
 • onnettomuustilanteet ja niiden seuraukset
 • henkilönsuojaimet
 • vaarallisten aineiden mittauskalusto
 • vaarallisten aineiden torjuntakalusto
 • toiminta vaarallisten aineiden onnettomuuksissa
 • kemikaalisukelluksen organisointi, kemikaalisukellus ja yleisimmät torjuntamenetelmät

Kurssin laajuus:
Kurssin kesto on 3 pv/ 24 h

Opetusmenetelmät:
Demonstraatiot sekä harjoitukset harjoitusalueella.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös Moodle-ympäristöä.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 780,00€ / osallistuja (arvonlisäveroton koulutuspalvelu).
Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1047/2018, 4§).

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Petri Leppinen, petri.leppinen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 464

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Kurssille valitaan 15 osallistujaa ilmoittumisjärjestyksessä. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä."

Accessibility