20057 Turvallisuuskouluttajan peruskurssi

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
16.11.2021 - 18.11.2021
15.10.2020 - 25.10.2021

"Kurssin tarkoitus:
Turvallisuuskouluttajan kurssi antaa valmiudet toimia kouluttajana pelastusalan turvallisuusaiheissa.
Kurssilla käsitellään eri ikäryhmiin liittyvää pedagogisia keinoja ja esitellään havainnoivia oppimismenetelmiä.
Kurssilla tehdään opetusharjoitus, josta koulutettava saa ohjaavaa pedagogista palautetta kokeneilta opettajilta.

Kohderyhmä:
Turvallisuuskoulutusta suorittava henkilöstö pelastuslaitoksista, järjestöistä ja yrityksistä.

Esitietovaatimukset:
On motivoitunut kehittymään kouluttajana ja turvallisuussuunnitteluun perehtynyt.

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan noin 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja

  • tietää pelastusalan koulutusaiheet ja osaa soveltaa niitä eri kohderyhmille
  • osaa suunnitella turvallisuusviestinnän koulutustapahtuman, -oppitunteja ja- harjoittavaa opetusta
  • pystyy toteuttamaan turvallisen ja motivoivan alkusammutuskoulutuksen
  • tuntee turvallisuusviestinnän eri sidosryhmien toimintaa ja yhteistyömahdollisuudet

Kurssin sisältö:

  • Turvallisuussuunnittelun merkitys koulutukseen, pelastussuunnitelma
  • Työyhteisön julkikuvan rakentaminen (PROFILOINTI)
  • Turvallisuusviestinnän opetusmenetelmät
  • Turvallisuuspedagogiikka ja esiintymistaidon harjoitus
  • Pelastusharjoitukset ja niiden suunnittelu
  • Koulutusharjoitus kohteessa

Kurssin laajuus:
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1op (23h kontaktiopetus ja 4h itsenäinen aineistoon tutustuminen)

Opetusmenetelmät:
Lähiopetus, opetusharjoitus ja ennakkotehtävä (kirjallisuuteen tutustuminen)

Kustannukset:
Kurssin hinta on 660,00€ / osallistuja (+alv).

Kurssimaksu sisältää opetuksen, kurssilla jaettavan materiaalin sekä lounaan kurssipäivinä.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta
Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja
Vanhempi opettaja Ilkka Kaarakainen, puh. 0295 453 461
Opintosihteeri, puh. 0295 453 492

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä."

Accessibility