20402 Tuhotyörikosten tutkintakurssi

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
16.08.2021 - 17.09.2021
26.03.2021 - 07.05.2021
16.08.2021 - 20.08.2021
-
30.08.2021 - 03.09.2021
-
06.09.2021 - 10.09.2021
-
13.09.2021 - 17.09.2021
-

Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa valmiudet etsiä tapahtumapaikalla tuhotyörikokseen viittaavia todisteita sekä suorittaa tarvittavat tutkintatoimenpiteet niiden perusteella.

Kohderyhmä:
Ensisijaisesti pelastuslaitosten palonsyyntutkintaryhmien henkilöt. Hakijoilla toivotaan olevan perustiedot palontutkinnasta.
Pelastusalan kiintiöstä valittavien (8 henk.) valinnan tekee Pelastusopisto. Hakijan on ilmoitettava perustelut tullakseen valituksi kurssille

Asiasisältö:
• palotutkinta
• poliisin tutkintavelvollisuus
• palorikosten tutkintataktiikka
• palopaikan alkutoimet
• paloruumis
• pommiuhka, räjähdyspaikka, räjähteet
• tulityöt syttymissyynä
• tekninen tutkinta
• suuronnettomuustutkinta
• sähkö syttymissyynä
• vakuutuspetokset
• ajoneuvopalot
• myrkky- ja kemialliset onnettomuudet
• ympäristörikokset
• palon kemia
• palokoira.

Toteutus:
• 1 päivä (8 h)  etäopintoja (ennakkotehtävä), joka tulee suorittaa ajanjaksolla 16.-20.8.2021
• lähiopetus, Polamk, Tampere
• lähiopetus,  Pelastusopisto, Kuopio
• lähiopetus, Polamk, Tampere

Lähiopintoja edeltävä ennakkotehtävä, luennot, käytännön harjoitukset. Vaadittavat suoritukset ja arviointi. Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen ennen lähiopetuspäiviä. Läsnäolo lähiopetuspäivillä ja harjoituksiin osallistuminen.
Vaadittava kirjallisuus: Opetusmoniste: Palonsyyn selvittäminen 3. VTT palotekniikka Espoo, 59 sivua (lähetetään kurssilaisille)

Kustannukset:
Osallistumismaksua ei ole. Muista mahdollisista kustannuksista vastaa osallistuja itse tai hänet lähettävä taho.

Majoitus:
Poliisiammattikorkeakoulussa ja Pelastusopistolla on varattu majoitustilaa kurssilaisille (varmista majoituksesi).

Lisätiedot:
Opettaja Timo Loponen, puh. 0295 453 466 (Pelastusopisto), Sari Toivanen, puh. 0295 453 539 (Pelastusopisto), Kari Koppanen (Polamk), puh. 0295 483 365, Sirpa Reuter (Polamk), puh. 0295 483 502

Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta.

Accessibility