20023 Tilannekeskus pelastustoiminnan johtamisessa -koulutus

Pelastustoiminnan johtaminen
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
16.03.2021 - 17.03.2021
-
29.03.2021 - 30.03.2021
-
06.10.2021 - 07.10.2021
15.10.2020 - 27.09.2021
14.10.2021 - 15.10.2021
-

Kohderyhmä
Pelastuslaitoksien TIKE-henkilöstö tai asiasta kiinnostuneet.

Kurssin tarkoitus
Koulutuksen suorittaminen antaa edellytyksiä toimia tilannekeskuksessa eri tehtävissä.

Kurssin toteutus
Koulutus toteutetaan Pelastustoimen uudistushankkeen Pelastustoiminnan johtamisen kehittämisen -työryhmän laatiman koulutussuunnitelman mukaisesti (Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston julkaisu 6/2018). Kurssi jaksottuu kahteen kahden päivän koulutusjaksoon.

Kurssin tavoitteet
Tilannekeskuspalvelut -koulutuksen käytyään osallistuja:

 • ymmärtää perusteet tilannekeskuksen toimintaperiaatteista
 • ymmärtää tilannekeskuspalveluiden roolin osana johtokeskusta
 • on perehtynyt eri toimintamalleihin tilannekeskuksessa
 • osaa käyttää tilannekeskuksen eri sovelluksia
 • osaa käyttää johtamisen sähköisiä apuvälineitä.

Kurssin sisältö

 • yhteinen johtamiskäsitys
 • pelastustoiminnan johtamisen yleisperiaatteet
 • pelastustoiminnan organisaatiot ja johtamisen tasot / komponentit
 • johtamisen tukeminen
 • tilannepaine ja stressi
 • tilannekeskuksen tehtävät
 • tilannekeskuksen henkilöstön tehtävät ja roolit
 • Virve ja muut viestivälineet
 • tiedottamisen perusteet
 • tietoturva
 • tilannekuvan ylläpitäminen
 • sähköiset johtamisjärjestelmät
 • eri ohjelmistojen käyttöperiaatteet
 • tiedostot ja suunnitelmat
 • harjoituksia
 • virka-apupyynnön tekninen toteuttaminen

Sähköiset työkalut
Tilannekeskushenkilöstön tulee osoittaa ennakkotehtävässä osaavansa käyttää sähköisiä työkaluja, joiden käyttöä harjoitellaan kurssilla.

Opetusmenetelmät
Lähiopetus, verkkokoulutus, harjoituksia ja osaamisenkartoitus.

Koulutuksen kesto
Koulutuksen laajuus on kaksi opintopistettä, sisältäen noin puoli päivää itsenäistä opiskelua.

Kustannukset
Kurssin hinta on 895,00 alv. 0%. Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan ja kahvit kurssipäivinä.

Majoitus
Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta. Muu ruokailu on mahdollista Pelastusopiston ruokalassa erillisen hinnaston mukaisesti.

Lisätietoja kurssista
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssinjohtaja yliopettaja Matti Honkanen 0295 453 459

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta. Ensimmäiseen osaan ilmoittautuminen riittää, toiseen osaan ei tarvitse ilmoittautua erikseen.

Ilmoittautuminen kurssille umpeutuu kaksi viikkoa ennen kurssia. Kurssille valitaan 12 ilmoittautumisjärjestyksessä osallistujaa ja valinnoista ilmoitetaan kaikille kurssille hakeneille ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Accessibility