20046 Sisäpalosimulaattorin kouluttajakurssi

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
27.07.2021 - 29.07.2021
15.10.2020 - 11.06.2021

"Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten, teollisuuslaitosten operatiivinen henkilöstö.

Esitietovaatimukset:
Pelastaja-/palomiestutkinto tai vastaavat tiedot. Savusukelluskelpoisuus SM:n ohjeen 48/2007 mukaan.

Kursin tarkoitus:
Sisäpalosimulaattorin kouluttajan pätevyys.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistujalla on valmiudet ”ajaa” sisäpalosimulaattoria ja toimia simulaattorissa kouluttajana sekä osallistuja ymmärtää altistumisen vähentämisen merkityksen harjoituksessa ja sammutustyössä.

Kurssin sisältö:

  • turvaohjeet ja niiden soveltaminen sisäpalosimulaattorikoulutuksessa
  • altistumien lämmölle ja savulle
  • palonkehittymisen teoria
  • sisäpalo- ja pistoliekkisimulaattorin käyttö koulutusvälineenä
  • käytännön harjoittelu sisäpalo- ja pistoliekkisimulaattorissa

Opetusmenetelmät:
Aktivoivat luennot sekä demonstraatiot ja harjoitukset harjoitusalueella.

Kurssin hinta:
890,00 € / henkilö (alviton koulutuspalvelu). Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1047/2018, 4§). Muut kuin pelastuslaitosten henkilöt 1286,00 € / henkilö.

Majoitus:
Pelastusopistolla on mahdollista majoittua kurssihotelliin. Majoitusvaihtoehtoja ja hintoja voi tiedustella opintotoimistosta
airi.turtiainen@pelastusopisto.fi , puh. 0295 453 492

Lisätietoja kurssista:
Yliopettaja Ismo Huttu ismo.huttu@pelastusopisto.fi"

Accessibility