20624 Pelastushenkilöstön kertauskurssi (Finavia)

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
06.04.2021 - 09.04.2021
15.10.2020 - 15.03.2021
27.04.2021 - 30.04.2021
15.10.2020 - 05.04.2021
04.05.2021 - 06.05.2021
15.10.2020 - 12.04.2021
25.05.2021 - 28.05.2021
15.10.2020 - 03.05.2021
31.08.2021 - 03.09.2021
15.10.2020 - 09.08.2021
14.09.2021 - 17.09.2021
15.10.2020 - 23.08.2021
12.10.2021 - 15.10.2021
15.10.2020 - 20.09.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssi suorittaminen jatkaa kelpoisuutta työskennellä lentoaseman pelastuspalvelussa.

Kohderyhmä:

Henkilöille, joiden pelastushenkilöstön peruskurssilta saatu pelastuskelpoisuus (voimassa 5 v.)
toimia lentoaseman pelastuspalvelussa on päättymässä.

Pääsyvaatimukset:
Voimassa oleva pelastuskelpoisuus ja vähintään tyydyttävä kuntoluokka sekä Finavian tai Ilmavoimien
pelastusohjeiston muiden kelpoisuusehtojen täyttäminen.

Kurssin tavoitteet:
Koulutuksen tavoitteena on kerrata tarvittavia perustietoja ja taitoja, joita tarvitaan pelastuspalvelun miehistötehtävissä.
Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa työskennellä turvallisesti. Hän osaa sammuttaa lentokonepalon vaahtoajoneuvon
sammutustykillä ja osaa tehdä tarvittavat letkuselvitykset. Opiskelija osaa käyttää paine-ilmalaitetta hengityssuojaimena
ja osaa laitteen käytönjälkeisen huollon.

Kurssin sisältö:
• Suojavarusteet
• Sammutuskalusto
• Paineilmalaite
• Lentokonepalot
• Tykki- ja letkuselvitykset
• Sammutus- ja pelastusharjoitukset
• Käytännön kokeet

Kurssin kesto:
Koulutuksen kesto on 3,5 päivää. Koulutukseen liittyy verkko-opiskelua ennen lähijakson alkamista.

Kustannukset:
Lähettävä yksikkö vastaa opiskelijan kuluista.

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat: Kurssinjohtaja Raimo Savola p. 029 5453450 raimo.savola@pelastusopisto.fi
Ilmoittautumiseen ja majoittumiseen liittyvät asiat Airi Turtiainen p. 029 545 3492 airi.turtiainen@pelastusopisto.fi
Finavian yhteyshenkilö: Veli-Matti Sääskilahti p. 020 708 2374 veli-matti.saaskilahti@finavia.fi
Ilmavoimien yhteyshenkilö: Risto Salopuro p. 029 9291346 risto.salopuro@mil.fi

Ilmoittautuminen:
Ilmoittauminen tapahtuu alla olevien linkkien kautta.

Huom. Muista ilmoittaa varusteiden kokotiedot ilmoittaumislomakkeella.

Kursseille valitaan 12 osallistujaa, jotka suorittavat verkkokurssiin ja osallistuvat lähiopetukseen Pelastusopistolla.
Hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä."

Accessibility