20011 Palontutkinnan opintopolku taso 2

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
15.04.2021 - 15.04.2021
15.10.2020 - 22.03.2021

Kurssin tarkoitus:
Palontutkinnan opintopolun taso kaksi antaa valmiudet toimia itsenäisesti tutkijana palo- ja onnettomuuspaikalla.
Tasolla 2 saat myös valmiudet työskennellä suuremman työryhmän jäsenenä.
Opinnot antavat myös valmiuksia johtaa oman laitoksen palontutkintaa.

Kohderyhmä:
Palontutkinnan tasolle kaksi suuntaavat opiskelijat

Osaamisvaatimukset:
Palontutkinnan tason kaksi aloittavilla opiskelijoilla on oltava perustiedot palontutkinnasta.
Perustiedot on voinut hankkia joko tason 1 suorituksella ja/tai aikaisemmilla ammatti- tai täydentävillä opinnoilla.
Mikäli sinulla on edeltäviä palontutkinnan opintoja, niin ole yhteydessä kurssin johtajaan ennen opintojen aloittamista.
Opintojen suorittamista varten voidaan laatia Henkilökohtainen OPpimisSuunnitelma (HOPS), jossa aiemmat opinnot otetaan huomioon.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa perusasiat ainakin seuraavista palontutkinnan osa-alueista:

 • Yleisimmät syttymissyyt
 • Tiedonhankinta
 • Syttymiskohdan määrittely
 • Paikkatutkinnan toimenpiteet
 • Valokuvaus 2: syventävää tietoa valokuvauksen tarkoituksesta ja toteuttamisesta palontutkinnassa
 • Tieteellinen menetelmä palontutkinnassa: mitä se on ja miten sitä sovelletaan käytäntöön
  ja harjoittelee tietojen soveltamista käytäntöön seuraavissa asioissa:
  - Valokuvaliitteen laatiminen
  - Raportointi
  - Pronto-palontutkintaseloste

Tähän opintokokonaisuuteen liittyy PALONTUTKINTA 2 Harjoitukset -moduuli, joka sisältää näiden aihealueiden soveltamista harjoituksien ja oppimistehtävien avulla.

Kurssin sisältö:
Kurssi sisältää suurimmalta osin sähköistä opintomateriaalia, jonka avulla voit opiskella teoreettisia opintoja silloin kun se sinulle parhaiten sopii.
Kurssilla on myös erilaisia tehtäviä, joista osan teet itsenäisesti ja osan tuutorin ohjauksessa.
Kurssin aikana seuraat itse opintojesi etenemistä täyttämällä oppimispäiväkirjaa.
Opinnot sisältävät harjoituksia palontutkinnasta, jotka sinun on tehtävä työpaikalla. Tuutori ohjaa työpaikalla tapahtuvia harjoitteita.

Kurssin laajuus: 
Kurssin laajuudeksi on arvioitu n. 3 op. Opintokokonaisuutta voit käyttää myöhemmin hyväksi lukuna esim. ammattiopinnoissasi tai muussa palontutkinnan koulutuksessa.

Opetusmenetelmät:
Opiskelu sähköisen materiaalin avulla. Materiaali sisältää teoreettisia opintoja, erilaisia harjoituksia itsenäisesti tai tuutorin ohjauksessa ja opintojaksoihin liittyviä osakokeita (tenttejä). Opinnot sisältävät myös harjoituksia palontutkinnasta, jotka sinun on tehtävä työpaikalla.
Opiskelun aikana täytät myös oppimispäiväkirjaa (portfoliota), josta voidaan seurata opintojen etenemistä.
Opintojen lopuksi on ns. lopputentti, jonka läpäistyäsi saat tason 2 todistuksen.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 833,00€ / osallistuja (+alv). Kurssimaksu laskutetaan ensimmäisen lähipäivän jälkeen.
Kurssin hintaan sisältyy kaikki opintopolun tasolla 2 olevat opintomateriaalit.
Saat opintojesi tueksi tuutorin, joka ohjaa sinua ja opintojesi etenemistä työpaikalla.
Saat kurssinjohtajalta henkilökohtaista ohjausta aina, kun sitä opinnoissasi tarvitset.
Ohjaus tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin tai puhelimen välityksellä.
Kurssin alussa järjestetään Skype-ohjaus, jossa sinut perehdytetään opintopolkuun ja opintojen suorittamiseen.
Opintojen aikana järjestetään myös säännöllisiä ohjaustapahtumia, joihin voit osallistua tarpeen mukaisesti.
Kurssille kirjautumisen jälkeen sinulla on kaksi vuotta aikaa suorittaa tason 1 opintoja.

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja opettaja Timo Loponen. timo.loponen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 466

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Kurssille valitaan vuosittain enintään 15 osallistujaa. Mikäli osallistujia saman pelastustoimen alueelta on useita ja osallistujamäärä ylittyy, niin päätöksen koulutukseen osallistujista tekee pelastuslaitos.

Muuta tietoa
Kun sinut on valittu opiskelemaan tason 2 opintoja, niin käyttäjätunnuksesi on voimassa 2 vuotta aloituspäivästä.
Mikäli opintosi syystä tai toisesta venyvät annetun määräajan yli, niin ota yhteyttä Pelastusopiston kurssinjohtajaan.

Accessibility