20024 Palomiesten ja ylipalomiesten pelastustoiminnan johtamisen täydennyskurssi

Pelastustoiminnan johtaminen
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
19.04.2021 - 23.04.2021
15.10.2020 - 29.03.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssi kehittää opiskelijoiden pelastustoiminnan johtamisen osaamista ja antaa valmiuksia
toimia pelastusryhmän johtajana erilaisissa onnettomuustilanteissa.

Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten palomiehet ja ylipalomiehet.

Osaamisvaatimukset:
Palomiehen/pelastajan tutkinto.

Kurssin tavoitteet: 
Kurssin käytyään osallistuja osaa:

 • pelastustoiminnan johtamisen teoreettiset perusteet
 • johtaa pelastusryhmää itsenäisenä muodostelmana sekä osana suurempaa muodostelmaa.

Kurssin sisältö Kurssin sisältöalueita ovat:

 • pelastustoiminnan johtamisen teoreettiset perusteet
 • Pelastustoiminnan johtamisen perusteet/teoreettinen viitekehys
 • Pelastusryhmän ja -joukkueen johtaminen eri onnettomuustyypeissä, simulaatioharjoituksia
 • Pelastusryhmän johtamisen käytännön harjoituksia
 • Viestintä pelastustoiminnan johtamisessa
 • Pelastustaktiikka eri onnettomuustyypeissä
 • Rakenteellinen paloturvallisuus
 • PEKE - pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmä

Tarkempi kuvaus kurssiohjelmassa (liite).

Kurssin laajuus 1,5 op

 • ennakkotehtävä 7 tuntia
 • lähiopetus 34 tuntia

Opetusmenetelmät:
Luentoja, ryhmätehtäviä, käytännön harjoituksia.

Koulutuksen resurssit Pelastusopisto vastaa seuraavista resursseista:

 • pelastustoiminnan johtamisen simulaatiot"
Accessibility