20068 +50-vuotiaat palomiehet

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
17.03.2021 - 19.03.2021
15.10.2020 - 22.02.2021
21.09.2021 - 23.09.2021
15.10.2020 - 01.09.2021

Kohderyhmä:

+50v päätoimiset palomiehet, jotka haluavat lopputyöuralleen uutta otetta sammutus- pelastustehtävissä  selviytymiseksi. Kurssin jälkeen he osaava käyttää täydentäviä sammutus- ja pelastusmenetelmiä rakennuspaloissa sekä osaavat käyttää uusia menetelmiä liikenneonnettomuuksissa sekä putoamisvaarallisella alueella työskentelyssä. Lisäksi heillä on valmiuksia tehdä turvallisuusviestinnän tehtäviä sekä harjoitussuunnitelmia sopimuspalokuntalaisten kouluttamiseksi.

Esitietovaatimukset:
Palomiehen perustiedot ja riittävä työkokemus. Savusukelluskelpoisuutta ei vaadita, mutta on oltava tiedot ja kokemusta savusukelluksesta sekä kyettävä käyttämään paineilmalaitteita ja suojavarusteita.

Kurssin tarkoitus:
”Virtaa yli viiskymppisille.” Antaa kokeneille palomiehille valmiuksia ja motivaatiota jatkaa palomiehen työuraa sammutus- ja pelastustehtävissä.

Kurssin tavoitteet:
Tavoitteena on työssä jaksamisen edistäminen sekä työuran jatkon tukeminen. Antaa eväitä kelkassa pysymiseen palomiehen muuttuvassa työympäristössä nyt ja tulevaisuudessa.Tavoitteena palomiehen perustaitojen päivittäminen:

 •  virve-radion käyttötaitojen parantaminen,
 •  sammutus- ja pelastustaitojen päivittäminen,
 •  pelastustyö liikenneonnettomuudessa,
 •  korkealla työskentelyn välineistön käyttö,
 •  täydentävät sammutusmenetelmät

Tavoitteena on, että kurssin jälkeen osallistujat tuntevat hallitsevansa työtehtäviä entistä paremmin, ovat motivoituneita jatkamaan työuraansa sammutus- ja pelastustehtävissä sekä turvallisuusviestinnän tehtävissä.

Kurssin sisältö:

 • ikääntymisen vaikutukset palomiehen työkykyyn
 • ergonomia
 • terveysliikuntateoriaa ikääntyville
 • paloergonomia opistolla
 • paloteknisten laitteiden käsittely
 • opetusoppi, työvuorokoulutukseen harjoitussuunnitelman tekeminen
 • turvallisuusviestinnän tehtävillä huomioitavaa

Harjoituksia ja demonstraatioita harjoitusalueella
harjoitusalue sovellettuja harjoituksia

 • liikenneonnettomuus
 • käsisammutin huoneistopalossa
 • korkeapainesammutus
 • heittosammutin
 • korkealla työskentely

Kylmäsavuharjoitukset ei pelastussukelluskelpoisille.

Kurssin hinta:
985,00 € pelastuslaitosten operatiiviselle henkilöstölle (alv. 0%, veroton koulutuspalvelu).
Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1047/2018, 4§). Hintaan sisältyy lounas kurssipäivinä.

Majoitus:
Pelastusopistolla on mahdollista majoittua opiston kurssihotelliin. Majoitusvaihtoehtoja ja hintoja voi tiedustella opintotoimistosta.

Lisätiedot:
Kurssinjohtaja Kari Kinnunen kari.kinnunen@pelastusopisto.fi ja airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492 (opintotoimisto)

"

Accessibility