20515 Lentosammutuspäällikkö -koulutuspäivä (Jämijärvi)

Pelastustoiminnan johtaminen
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
09.06.2021 - 09.06.2021
24.05.2021 - 03.06.2021

Koulutuksen tarkoitus:
Koulutuksen tavoitteena on, että lentosammutuspäällikkö osaa johtaa lentosammutustoimintaa tehokkaasti ja turvallisesti osana pelastusmuodostelmaa. Tavoitteena on kerrata lentosammutuspäällikkönä toimimisen perustoimintamallit.

Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten päällystöviranhaltijat (toissijaisesti alipäällystöviranhaltijat), jotka ovat jo käyneet lentosammutuspäällikkökurssin.

Opetusmenetelmät:
Harjoittava opetus.

Kustannukset:
Kurssimaksu on 225 €. Hinta sisältää opetuksen ja oppimateriaalin. Kurssilaiset vastaavat itse majoittumis-, ruokailu- sekä matkakustannuksista.

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssinjohtaja Anna-Mari Kosunen, anna-mari.kosunen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 429
Ilmoittautumiseen liittyvät asiat
taydennyskoulutus@pelastusopisto.fi tai puh. 0295 453 539

Liitteet:
Accessibility