10224 Kansainvälisen pelastustoiminnan päivityskurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
13.04.2021 - 13.04.2021
- 15.12.2020

 

Kurssin tarkoitus

Kurssin tarkoitus on lisätä kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden valmiutta lähteä kansainvälisiin tehtäviin ja päivittää asiantuntijoiden osaamista niissä tapauksissa, joissa edellisestä koulutukseen osallistumisesta on yli kaksi vuotta aikaa.

Kohderyhmä

Kansainvälisen pelastustoiminnan tehtäviin osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista koulutuksiin. Kurssin kohderyhmään kuuluvat ne kansainvälisen pelastustoiminnan rosteriin kuuluvat asiantuntijat (yksittäiset asiantuntijat, USAR-muodostelman asiantuntijat, TAST-asiantuntijat), joiden edellisestä koulutukseen osallistumisesta on kulunut yli kaksi vuotta.

Esitietovaatimukset

 • Työnantajan perehdytys -verkkokurssi
 • BSAFE-verkkokurssi
 • United Nations Prevention of Sexual Harassment and Abuse (PSHA) by United Nations Personnel – Working Harmoniously -kurssi
 • Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) by United Nation Personnel -kurssi

Kurssin tavoitteet

Kurssin käytyään osallistuja

 • osaa määritellä kansainvälisen pelastustoiminnan toimintaympäristön ja toimijat
 • osaa kuvailla Suomen pelastusmuodostelmien (USAR, TAST) toiminnan perusteet
 • osaa selittää kansainvälisen pelastustoiminnan tehtävien kenttää
 • kehittää omaa asiantuntemustaan
 • toimia työnantajan ohjeistuksen mukaisesti asiantuntijatehtäviin osallistuessa.

Kurssin sisältö

Kurssi koostuu viidestä osa-alueesta.

 • Työnantajaperehdytys (itseopiskeluna verkossa)
 • Katsaus kansainvälisen pelastustoiminnan toimintaympäristöön (21.1.)
 • Viimeaikaiset tehtävät (21.1.)
 • Muodostelmien (USAR, TAST) toiminnan päivitys: muodostelmien perusrakenne ja toimintamallit (28.1.)
 • Osaamisen kehittäminen: koulutuspolku, osaamiskriteerit ja osaamisen itsenäinen kehittäminen (28.1.)

Kurssin laajuus

Kurssin laajuus on 0,5 opintopistettä

Opetusmenetelmät

Moodle-itseopiskelukurssi
Verkkokoulutus

Kustannukset

Kurssille osallistuminen on maksutonta.

Lisätiedot

ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi
tai koulutussuunnittelija Laura Hokkanen, laura.hokkanen[at]pelastusopisto.fi

Ilmoittautuminen

Hae mukaan kurssille osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/E3A7B2DF9ECCDD53

Kurssille valitaan 20 osallistujaa. Osallistumisvalinnoissa tarkastellaan edellisestä kurssista kulunutta aikaa, kansainvälisen pelastustoiminnan koulutustaustaa sekä osallistujan motivaatiota hakeutua kurssille. Kurssille hakuaika päättyy 15.12.2020.

Muuta tietoa

Teknisinä edellytyksinä

 • mahdollisuus osallistua Teams-ympäristössä järjestettävään koulutukseen (verkkosovellus riittävä)
 • toimiva nettiyhteys
 • kuulokkeet ja mikrofoni
 • kamera (kannettavan kamera riittävä)
Accessibility