20028 Johtaminen vaarallisten aineiden onnettomuuksissa

Pelastustoiminnan johtaminen
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
30.11.2021 - 02.12.2021
15.10.2020 - 09.11.2021

Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten päällystö ja alipäällystö sekä teollisuuden suojeluhenkilöstö.

Asiasisältö:
Sisältö painottuu pelastustoiminnan johtamiseen vaarallisten aineiden onnettomuuksissa.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:
vaarallisten aineiden torjuntataktiikka
johtaminen vaarallisten aineiden onnettomuuksissa
vaara-alueen määrittely
kemikaalisukelluksen organisointi
tietolähteiden käyttöharjoituksia
onnettomuustilanneharjoituksia johtamissimulaattorissa

Valintaperusteet:
Kurssille osallistuvalla tulee olla perustiedot vaarallisista aineista ja vaarallisten aineiden onnettomuustilanteista.

Kurssille otetaan 20 opiskelijaa.

Kustannukset:
760 €/henkilö (alviton koulutuspalvelu). Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan kurssipäivinä.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri, puh. 0295 453 492
Vanhempi opettaja Jouni Salminen, puh. 0295 453 473

Accessibility