20033 Hakkuutekniikka ja vauriopuiden käsittely

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
08.11.2021 - 10.11.2021
15.10.2020 - 08.10.2021

"Kurssin tarkoitus:
Hakkutekniikan ja vauriopuiden käsittelyn kurssilla opetellaan hakkuutekniikan miestyössä tarvittavia taitoja. Kurssilla harjoitellaan puun kaatamista karsintaa ja katkontaa. Hakkuutyömaalle on järjestetty myrskyn vaurioittamia tai kouluttajan toimesta metsäkoneella rakennettuja konkelossa tai juurikonkelossa olevia puita. Oppilaiden tehtävänä on kouluttajan avulla tunnistaa erilaisiin vauriopuihin liittyviä riskejä, minimoida niiden vaikutuksia ja harjoitella turvallisia työtekniikoita vauriopuiden käsittelyssä.

Kohderyhmä:
Ensisijaisesti pelastuslaitosten henkilöstö, joka työtehtävissään toimii pelastustekniikan kouluttajana.

Osaamisvaatimukset:
Pelastajatutkinto tai muu soveltuva koulutus tai kokemus moottorisahan turvallisesta käsittelytaidosta.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja osaa

 • Tunnistaa hakkuutyöhön tai vauriopuiden käsittelyyn kuuluvia riskejä ja tiedostaa vauriopuiden käsittelyyn liittyvät vaarat.
 • Oppilas tuntee puun suunnattuun kaatoon liittyvät työvaiheet ja hallitsee kaadon apuvälineenä käytettävän kaadonsuuntaajan käytön.
 • Tunnistaa erilaisia vauriopuihin, konkeloihin ja jänniteisiin runkoihin ja oksiin liittyviä riskejä ja pystyy oman kokemuksensa perusteella arvioimaan, milloin raivaustyötä voidaan tehdä miestyönä ja miten konetyötä voidaan käyttää hyödyksi vauriopuiden käsittelyssä.

Kurssin sisältö:

 • Pelastushenkilöstön rooli myrskytuhojen selvittämisessä
 • Myrskyonnettomuuden tyypilliset piirteet
 • Vauriopuut ja sähkölinjat
 • Hakkuutekniikka
 • Vauriopuiden käsittely ja suojavarusteet
 • Erikoistekniikat ja apuvälineet
 • Käytännön harjoituksia
 • Moottorisahan ja suojavarusteiden huolto

Kurssin laajuus:
Kurssin kesto on 3 pv/ 22 h

Opetusmenetelmät:
Teorialuennot, kalustoon ja erikoiskalustoon tutustuminen opetuskentällä ja maastossa, sekä erilaiset
hakkuutekniikan harjoitukset.

Kustannukset:
765,00 € / henkilö (alviton koulutuspalvelu). Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaat kurssipäivinä.
Hinnoitteluun on sovellettu Sisäministeriön asetusta Pelastusopiston maksullisista suoritteista (1047/2018, 4§).

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri puh. 0295 453 492
Vanhempi opettaja Juha Ronkainen, puh. 0295 453 535

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Kurssille valitaan noin 12 osallistujaa ilmoittumisjärjestyksessä. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä."

Accessibility