30618 Biologisten uhkatilanteiden havainnointi ja tartuntateiden katkaisu sekä suojautuminen

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
21.09.2021 - 22.09.2021
-

Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten, poliisin ja ensihoidon henkilöstö, sairaanhoitopiirien infektioiden torjunnasta vastaavat.

Asiasisältö:
Biologiset uhat, biologisten uhkatilanteiden havainnnointi, ruoka- ja vesivälitteiset epidemiat, infektiotautitilanteen seuranta, suojaustoimenpiteet.

Kustannukset:
Kurssi, kurssimateriaali sekä majoitus ja ruokailut Pelastusopistolla ovat maksuttomia. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista kustannuksista (matkat, päivärahat ym.).

Lisätiedot:
THL, Susanna Sissonen, puh. 029 524 8852.
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.

Accessibility