20052 Ammoniakin turvalliskurssi

Pelastustoiminta
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
13.09.2021 - 14.09.2021
15.10.2020 - 23.08.2021

"Kurssin tarkoitus:
Kurssi perehdyttää kurssilaisen ymmärtämään ammoniakin vaaraominaisuudet ja toimintamallit
onnettomuustilanteissa. Kurssilaiset saavat myös perehdytyksen ammoniakin vaaraominaisuuksilta suojaaviin henkilönsuojaimiin.

Kohderyhmä:
Henkilöt, jotka työskentelevät ammoniakin sekä ammoniakkikylmälaitteistojen kanssa,
Pelastuslaitosten henkilöstö, sopimuspalokuntien sekä teollisuuslaitosten operatiivinen henkilöstö.

Esitietovaatimukset:
Kurssilla kemikaalisukelluksiin osallistuvien on oltava terveydentilansa ja fyysisen toimintakykynsä puolesta kemikaalisukelluskelpoisia.

Kurssin tavoitteet:

Kurssin käytyään osallistuja

  • tiedostaa ja ymmärtää ammoniakin yleiset fysikaalis-kemialliset ominaisuudet sekä vaaratekijät
  • tiedostaa ja ymmärtää henkilösuojaimien käytön ammoniakkia käsiteltäessä ja onnettomuustilanteissa
  • tiedostaa ja ymmärtää torjuntamenetelmät ammoniakin aiheuttamissa onnettomuustilanteissa
  • osaa käyttää ammoniakilta suojaavia henkilönsuojaimia

Kurssin sisältö

  • ammoniakin yleiset fysikaalis-kemialliset ominaisuudet sekä vaaratekijät
  • ammoniakin aiheuttamat onnettomuustilanteet ja niiden seuraukset
  • henkilönsuojaimet
  • ammoniakkipitoisuuden mittaus
  • torjuntamenetelmät ammoniakin aiheuttamissa onnettomuustilanteissa

Kurssin laajuus:
Kurssin kesto on 2 pv/ 16 h

Opetusmenetelmät:
Luennot, demonstraatiot sekä harjoitukset harjoitusalueella.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös Moodle-ympäristöä.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 778,00 € / osallistuja (+alv).

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Petri Leppinen, petri.leppinen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 464

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin ""Ilmoittaudu tästä"" kautta.

Kurssille valitaan noin 15 osallistujaa ilmoittumisjärjestyksessä. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä."

Accessibility