20055 Väestönsuojan tarkastajan kurssi

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
18.08.2020 - 20.08.2020
21.10.2019 - 24.07.2020

Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa valmiuksia suorittaa ja valvoa väestönsuojien tarkastusta sekä kunnossapitoa.
Kurssilla opitaan tuntemaan eri ikäisten ja eri luokkaisten suojien järjestelmiä ja vaatimuksia.

Kohderyhmä:
Väestönsuojien tarkastuksia tekevät rakennuslupa- ja pelastusviranomaiset, yksityiset väestönsuojien
tarkastajat sekä väestönsuojia suunnittelevat rakennussuunnittelijat.
Kurssi soveltuu hyvin valvontaa suorittaville pelastusviranomaisille sekä yksityissektorin toimijoille,
jotka voivat huoltaa ja tarkastaa väestönsuojia.

Esitietovaatimukset:
Kurssille ei ole varsinaista esitietovaatimusta.

Valintaperusteet:
Kurssille valitaan 20 osallistujaa ilmoittumisjärjestyksessä.

Kurssin tavoitteet:
Kurssin käytyään osallistuja

  • tunnistaa väestönsuojan luokan ja siihen liittyvät erityispiirteet
  • osaa tehdä erilaisiin suojiin tiiveyskokeen sekä määräaikaistarkastuksen ja laatia siitä raportin
  • pystyy esittämään tarvittavia korjaustoimenpiteitä ylläpidon ja huollon tueksi
  • osaa perehdyttää kiinteistön suojanhoitajan perustehtävään

Kurssin sisältö:

  • yleistä varautumisesta
  • väestönsuojien rakentamismääräykset, sekä uudet että vanhat
  • talosuojien rakenteet ja tekniikka
  • väestönsuojien käyttö normaaliaikana
  • tarkastusharjoitukset

Kurssilla käydään läpi eri luokkaisten väestönsuojien teknisiä vaatimuksia eri aikakausilta.
Suoritetaan suojiin tiiveyskokeita ja selvitetään tavanomaisia korjaus/huolto toimenpiteitä mahdollisten tiiveyspuutteiden korjaamiseksi.

Kurssin laajuus:
Kurssin kesto on 3 pv/ 24h
Kurssi vastaa laajuudeltaan noin 1op (24h kontaktiopetus ja 3h itsenäinen aineistoon tutustuminen)

Opetusmenetelmät:
Kurssi toteutetaan luentojen ja pieni muotoisten tehtävien sekä tarkastus- ja tiiveyskoeharjoitusten avulla.
Kurssilla voidaan hyödyntää myös Moodle ympäristöä.

Kustannukset:
Kurssin hinta on 695,00€ / osallistuja (+alv).
Kurssin hintaan sisältyy luentojen ja muun opetuksen lisäksi ohjelmaan merkityt lounaat sekä aloitus- ja päätöskahvit.
Kurssiin liittyvä luento- ja opintomateriaali on saatavana sähköisenä kurssin jälkeen.
Materiaalin latausosoite ilmoitetaan kurssilla.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta
Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssin johtaja Ismo Kärkkäinen, ismo.karkkainen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 463

Ilmoittautumiseen tai majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi, puh. 0295 453 492

Ilmoittautuminen:urssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.
Jatkoimme hakuaikaa kestämään 24.7.2020 saakka.

Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Accessibility