20402 Tuhotyörikosten tutkintakurssi (lisähaku kahdelle extrapaikalle)

Onnettomuuksien ehkäisy
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
17.08.2020 - 18.09.2020
15.04.2020 - 15.06.2020
07.09.2020 - 11.09.2020
-

Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa valmiudet etsiä tapahtumapaikalla tuhotyörikokseen viittaavia todisteita sekä suorittaa tarvittavat tutkintatoimenpiteet niiden perusteella.

Kohderyhmä:
Ensisijaisesti pelastuslaitosten palonsyyntutkintaryhmien henkilöt. Hakijoilla toivotaan olevan perustiedot palontutkinnasta.
Pelastusalan kiintiöstä valittavien (7 henk.) valinnan tekee Pelastusopisto. Hakijan on ilmoitettava perustelut tullakseen valituksi kurssille

Asiasisältö:
• palotutkinta
• poliisin tutkintavelvollisuus
• palorikosten tutkintataktiikka
• palopaikan alkutoimet
• paloruumis
• pommiuhka, räjähdyspaikka, räjähteet
• tulityöt syttymissyynä
• tekninen tutkinta
• suuronnettomuustutkinta
• sähkö syttymissyynä
• vakuutuspetokset
• ajoneuvopalot
• myrkky- ja kemialliset onnettomuudet
• ympäristörikokset
• palon kemia
• palokoira.

Toteutus:
• 1 päivä (8 h) 17.-21.8.2020 etäopintoja (ennakkotehtävä), joka tulee suorittaa ajanjaksolla
• 31.8.-4.9.2020                      lähiopetus, Polamk, Tampere
• 7.-11.9.2020                          lähiopetus,  Pelastusopisto, Kuopio
• 14.-18.9.2020                        lähiopetus, Polamk, Tampere

Lähiopintoja edeltävä ennakkotehtävä, luennot, käytännön harjoitukset. Vaadittavat suoritukset ja arviointi. Ennakkotehtävän hyväksytty suorittaminen ennen lähiopetuspäiviä (palautus 21.8.2020) Läsnäolo lähiopetuspäivillä ja harjoituksiin osallistuminen.
Vaadittava kirjallisuus: Opetusmoniste: Palonsyyn selvittäminen 3. VTT palotekniikka Espoo, 59 sivua (lähetetään kurssilaisille)

Kustannukset:
Osallistumismaksua ei ole. Muista mahdollisista kustannuksista vastaa osallistuja itse tai hänet lähettävä taho.

Majoitus:
Poliisiammattikorkeakoulussa ja Pelastusopistolla on varattu majoitustilaa kurssilaisille (varmista majoituksesi).

Lisätiedot:
Opettaja Timo Loponen, puh. 0295 453 466 (Pelastusopisto), Airi Turtiainen, puh. 0295 453 492 (Pelastusopisto), Kauko Sundell (Polamk), puh. 0295 483 369, Sirpa Reuter (Polamk), puh. 0295 483 502

Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta.

Accessibility