20104 Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutus, alueelliset kurssit

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
13.01.2020 - 15.01.2020
22.11.2019 - 20.12.2019
05.02.2020 - 07.02.2020
22.11.2019 - 14.01.2020
01.09.2020 - 03.09.2020
22.11.2019 - 14.08.2020
16.09.2020 - 18.09.2020
22.11.2019 - 28.08.2020
21.09.2020 - 23.09.2020
05.03.2020 - 31.08.2020
02.11.2020 - 04.11.2020
22.11.2019 - 11.10.2020
16.11.2020 - 18.11.2020
22.11.2019 - 26.10.2020
08.12.2020 - 10.12.2020
05.03.2020 - 15.11.2020

Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutus

Kohderyhmä:
Pelastustoimen sopimushenkilöstön vastaavaksi kouluttajaksi hakeutuvat,
valintaperusteissa määritellyt henkilöt (kts. opetussuunnitelma 2020).

Alueellisille kursseille valitaan ensisijaisesti ko. alueelta tulevat, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, voidaan koulutukseen valita myös toisilta alueilta tulevia hakijoita. Lähtökohtaisesti alueellisille kursseille valitaan enintään 15 kurssilaista, poikkeukset mahdollisia. Alueellisia hakuohjeita ja/tai lisätietoja toteutukseen liittyen päivitetään tarvittaessa alle hakuaikojen mukaisesti.

Pääsykriteerit vastaavan kouluttajan koulutukseen (ops 2020)

Vastaavan kouluttajan koulutukseen hakeutuvalla on oltava joko pelastustoimen alipäällystön virkaan
riittävä muodollinen koulutus tai muu riittävä koulutus ja kokemus, jotka Pelastusopisto arvioi.
Voidakseen toimia kursseilla kouluttajana voi vastaavalla kouluttajalla kurssikohtaisesti olla määriteltynä
fyysisiä ja psyykkisiä vaatimuksia.

Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa lisenssin toimia sopimushenkilöstön vastaavana kouluttajana.
Kurssin tarkoitus on erityisesti parantaa vastaavan
kouluttajan pedagogisia valmiuksia.

Kurssin tavoitteet:
 Vastaavan kouluttajakoulutuksen suorittanut osaa

  • asettaa osaamisperusteisen oppimistavoitteen
  • suunnitella ja toteuttaa oppimistapahtuman
  • ohjata oppimiskeskustelun, jossa osaaminen varmistetaan
  • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kouluttajana, sekä vertaisarvioida samoista näkökulmia
  • kykenee soveltamaan erilaisia opetusmenetelmiä ja –materiaaleja omalle opetustyylilleen ja kohderyhmälle sopivalla tavalla

Kursseille valitaan 15 - 18 osallistujaa (toteutuspaikasta riippuen), jotka osallistuvat alueella
järjestettäviin kolmeen kontaktipäivään. Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin
koulutukseen voidaan ottaa, Pelastusopisto valitsee kelpoisista hakijoista
opiskelijat, huomioiden lähettävän tahon mahdollisen puoltojärjestyksen.
Alueellisille kursseille valitaan ensisijaisesti ko. alueelta tulevat hakijat.
Myös muilta alueilta tulevat  hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen,
mikäli paikkoja jää vapaaksi.

Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 8 opiskelijaa.

Kurssin sisältö:

Luennot

  • oppimistavoitteen asettaminen
  • oppimistapahtuman suunnittelu ja toteutus
  • oppimiskeskustelun toteuttaminen

Demonstraatio oppimistapahtumasta ja oppimiskeskustelusta
Oppituntien ja harjoituksien suunnittelu
Oppituntien ja harjoituksen toteuttaminen sekä niitä seuraavat oppimiskeskustelut

Kurssin laajuus:
1 (op), joka vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opetusmenetelmät
Lähiopetus. Ennakkoon tutustuminen Koulumaalissa oleviin kurssimateriaaleihin (verkkokurssi).

Kurssin aika ja paikka:
13.- 15.1.2020     Päijät-Hämeen pelastuslaitos: Paavolan paloasema
5. - 7.2.2020        Oulu-Koillismaa, Jokilaaksot, Kainuu: Nivala
1. - 3.9.2020        Oulu-Koillismaa: Ruskonselän paloasema
16. - 18.9.2020    Vantaa: PERUTTU
21. - 23.9.2020    Kaakkois-Suomi: PERUTTU
2. - 4.11.2020      Turku: tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
16. - 18.11.2020  Tampere: tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
8. - 10.12.2020    Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa: Seinäjoki

Kustannukset

Kurssien hinta on 336 €/osallistuja. Hinta on alviton (koulutuspalvelu).
(Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista).

Alueellisten kurssien kurssimaksu sisältää kontaktiopetuksen, kahvit ja lounaat.
Maksu ei sisällä lähiopetuspäivien majoitusta tai päivällistä.

Haku päättyy:
- 20.12.2019 (kurssi: Päijät-Häme 13. - 15.1.2020)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 31.12.2019 mennessä.

- 14.1.2020  (kurssi: Oulu-Koillismaa, Jokilaaksot, Kainuu 5. - 7.2.2020)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 24.1.2020 mennessä.

- 11.8.2020*  (kurssi: Oulu-Koillismaa 1. - 3.9.2020) *Hakuaikaa jatkettu 14.8.2020 klo. 15.00 saakka
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 21.8.2020 mennessä.

- 26.8.2020*  (kurssi: Vantaa 16. - 18.9.2020) *Hakuaikaa jatkettu 28.8.2020 klo.15.00 saakka
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 2.9.2020 mennessä.

- 31.8.2020 (kurssi: Kaakkois-Suomi 21. - 23.9.2020)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 10.9.2020 mennessä.

- 11.10.2020  (kurssi: Turku 2. - 4.11.2020)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 21.10.2020 mennessä.

- 26.10.2020  (kurssi: Tampere 16. - 18.11.2020)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 2.11.2020 mennessä.

- 15.11.2020 (kurssi: Seinäjoki 8. - 10.12.2020)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 25.11.2020 mennessä.

Lisätietoja

Opetukseen liittyvät asiat:
suunnittelija Kirmo Savolainen
kirmo.savolainen@pelastusopisto.fi
tai puh. 0295 453 471

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat:
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi
tai
Opintosihteeri Sonja Lyytinen
sonja.lyytinen@pelastusopisto.fi
tai puh. 0295 453 468

Huom. Koulutuksiin haetaan maaliskuusta 2020 alkaen Webropol-lomakkeen kautta:

Accessibility