20104 Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutus, alueelliset kurssit

Sopimushenkilöstökoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
13.01.2020 - 15.01.2020
22.11.2019 - 20.12.2019
05.02.2020 - 07.02.2020
22.11.2019 - 14.01.2020
15.04.2020 - 17.04.2020
22.11.2019 - 25.03.2020
27.04.2020 - 29.04.2020
22.11.2019 - 05.04.2020
22.09.2020 - 24.09.2020
22.11.2019 - 01.09.2020
16.11.2020 - 18.11.2020
22.11.2019 - 26.10.2020

Sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutus

Kohderyhmä:
Pelastustoimen sopimushenkilöstön vastaavaksi kouluttajaksi hakeutuvat,
valintaperusteissa määritellyt henkilöt (kts.liite Valintaperusteet 2019).

Alueellisille kursseille valitaan ensisijaisesti ko. alueelta tulevat, hakukelpoisuuden täyttävät hakijat. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, voidaan koulutukseen valita myös toisilta alueilta tulevia hakijoita. Lähtökohtaisesti alueellisille kursseille valitaan enintään 15 kurssilaista, poikkeukset mahdollisia. Alueellisia hakuohjeita ja/tai lisätietoja toteutukseen liittyen päivitetään alle hakuaikojen mukaisesti.

Huom.! Tammikuun koulutuksen (Päijät-Häme) osalta noudatetaan v. 2019 opetussuunitelmassa määriteltyjä valintaperusteita ja pääsykriteereitä, koska hakuaika päättyy 20.12.2019. Myöhemmin v. 2020 järjestettävien kurssien osalta valintaperusteet määritellään uudessa opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmaa päivitetään parhaillaan, ja se julkaistaan vuoden vaihteessa 2019 - 2020.

Pääsykriteerit vastaavan kouluttajan koulutukseen (ops 2019)
Vastaavan kouluttajan koulutukseen hakeutuvalla on oltava joko pelastustoimen
alipäällystön virkaan riittävä muodollinen koulutus tai muu riittävä koulutus ja kokemus,
jotka Pelastusopisto arvioi. Hakijan on osoitettava fyysinen soveltuvuus vastaavan
kouluttajan koulutukseen Pelastusopiston hyväksymän taustaorganisaation antamalla
lausunnolla, jossa todetaan, että hakija on fyysisiltä ominaisuuksiltaan kykenevä
käyttämään paineilmalaitetta. Lähettävät taustaorganisaatiot toimittavat koulutukseen
hyväksyttyjen vapaamuotoiset lausunnot suoraan Pelastusopistolle. Lausunnon tulee olla
voimassa hakuajan päättymispäivänä, ja se pitää toimittaa hakuajan päättymispäivään mennessä.

Kurssin tarkoitus:
Kurssi antaa lisenssin toimia sopimushenkilöstön vastaavana kouluttajana.
Kurssin tarkoitus on erityisesti parantaa vastaavan
kouluttajan pedagogisia valmiuksia.

Kurssin tavoitteet:
 Vastaavan kouluttajakoulutuksen suorittanut osaa

 1. Muistamisen taso
  - kertoa oppimistapahtuman suunnittelun ja toteutuksen vaiheet
 2. Ymmärtämisen taso
  - selittää ja perustella sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmäkokonaisuuden
  sekä vaikutuksen  pelastustoimintaan
  - selittää, mitä tarkoittaa pedagogiikka ja didaktiikka painottuen konstruktivistis-
  realistiseen oppimisnäkemykseen
  - selittää oppiminen muutoksena tiedoissa, taidoissa ja asenteissa
  - perustella oppimistapahtuman suunnittelun merkityksen oppimiselle
  - perustella kohderyhmäanalyysin ja tavoitteenasettelun merkityksen oppimiselle
  - perustella oppimiskeskustelun vaikutuksen oppimiseen
 3. Soveltamisen taso
  - toteuttaa kurssilla opittua koulutusmallia
  - tehdä kohderyhmäanalyysin ja asettaa osaamisperustaisen oppimistavoitteen
  koulutettavaan aiheeseen
  - valita aiheeseen sopivan opetusmenetelmän
  - toteuttaa oppimistapahtuman
  - ohjata oppimiskeskustelun vakiotoimintamallin mukaisesti
  - hyödyntää koulutusmateriaalia Moodlessas vastaavan kouluttajan roolissa
  - ohjata ja motivoida kurssilaiset käyttämään Moodlea
  - toteuttaa valitsemansa kurssin asetettujen tavoitteiden mukaisesti
 4. Analysoimisen taso
  - analysoida toteuttamiaan oppimistapahtumia kustannusvaikuttavuuden ja
  oppimistavoitteiden näkökulmasta
  - käytetty aika
  - valitut oppimisympäristöt, menetelmät ja materiaalit
  - oppimistulokset

Kursseille valitaan 15 - 20 osallistujaa (toteutuspaikasta riippuen), jotka osallistuvat alueella
järjestettäviin kolmeen kontaktipäivään. Mikäli kelpoisia hakijoita on enemmän kuin
koulutukseen voidaan ottaa, Pelastusopisto valitsee kelpoisista hakijoista
opiskelijat, huomioiden lähettävän tahon mahdollisen puoltojärjestyksen.
Alueellisille kursseille valitaan ensisijaisesti ko. alueelta tulevat hakijat.
Myös muilta alueilta tulevat  hakijat voivat tulla valituksi koulutukseen,
mikäli paikkoja jää vapaaksi.

Kurssin vähimmäisosallistujamäärä on 10 opiskelijaa.

Kurssin sisältö:

 • sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmä
 • kouluttajakoulutuksen tavoitteet ja rakenne
 • opiskelutaito
 • tietotekniikka ja monimuoto-opiskelu
 • tuntisuunnitelma
 • vuorovaikutus oppimistilanteissa
 • asiatyylinen teksti
 • esiintyminen
 • sopimushenkilöstön vastaavan kouluttajan koulutuksen perusteet, sopimushenkilöstön
  koulutuksen suunnittelu ja toteutus pelastusryhmän tasolla, sopimushenkilöstön
  koulutusjärjestelmän tunteminen, muodolliset ja sovelletut harjoitukset

Kurssin laajuus:
1 (op), joka vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opetusmenetelmät
Lähiopetus. Ennakkoon tutustuminen Pelastusopiston Moodlessa oleviin kurssimateriaaleihin (verkkokurssi).

Kurssin aika ja paikka:
13.- 15.1.2020    Päijät-Hämeen pelastuslaitos: tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
5. - 7.2.2020   Oulu-Koillismaa, Jokilaaksot, Kainuu: tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
15. - 17.4.2020   Turku - Pori, LSPEL: tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
27. - 29.4.2020   Vantaa: tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
22. - 24.9.2020   Kaakkois-Suomi: tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin
16. - 18.11.2020 Alueellinen: tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin

Kustannukset

Kurssien hinta on 336 €/osallistuja.
Hinta vahvistetaan, kun sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista on vahvistettu (31.12.2019 mennessä).

Alueellisten kurssien kurssimaksu sisältää kontaktiopetuksen, kahvit ja lounaat.
Maksu ei sisällä lähiopetuspäivien majoitusta tai päivällistä.
Hinta on alviton (koulutuspalvelu).

Haku päättyy:
20.12.2019 (ensimmäinen kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 31.12.2019 mennessä.

14.1.2020  (toinen kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 24.1.2020 mennessä.

25.3.2020  (kolmas kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 1.4.2020 mennessä.

5.4.2020  (neljäs kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 14.4.2020 mennessä.

1.9.2020  (viides kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 11.9.2020 mennessä.

26.10.2020  (kuudes kurssi)
tieto valinnasta ilmoitetaan sähköpostilla 2.11.2020 mennessä.

Lisätietoja

Opetukseen liittyvät asiat:
suunnittelija Kirmo Savolainen
kirmo.savolainen@pelastusopisto.fi
tai puh. 0295 453 471

Ilmoittautumiseen liittyvät asiat:
sopimushenkilostokoulutus@pelastusopisto.fi
tai
Opintosihteeri Sonja Lyytinen
sonja.lyytinen@pelastusopisto.fi
tai puh. 0295 453 468

Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Accessibility