30438 Sivistystoimen varautumiskoulutus

Varautumiskoulutus
Toimialakohtainen ja valtakunnallinen koulutus
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
21.01.2020 - 22.01.2020
01.11.2019 - 18.12.2019

Kohderyhmä:
Kuntien ja kuntayhtymien sivistystoimen toimialajohtajille/vast. suunnattu koulutus. Kurssi soveltuu myös oppilaitosten varautumisen vastuuhenkilöille.

Asiasisältö:
Kurssin sisältöalueita ovat yhteiskunnan riskit ja uhkat, varautumisen perusteet, turvallisuuden suunnitelmavelvoitteet, opetustoimen varautuminen ja järjestelyt häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa,  valmiussuunnittelun perusteet sekä  häiriötilanteiden hallinta ja kriisiviestintä.

Kustannukset:
Kurssi, kurssimateriaali sekä majoitus ja ruokailut Pelastusopistolla järjestettävässä koulutuksessa ovat maksuttomia. Lähettävät tahot vastaavat osallistujien muista kustannuksista (matkat, päivärahat ym.).

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki,puh. 0295 453 488.

Accessibility