10224 Rauniopelastustoiminnan jatkokurssit

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
10.11.2020 - 13.11.2020
04.11.2019 - 01.09.2020

Kurssin tarkoitus

Rauniopelastustoiminnan jatkokurssin tavoitteena on syventää osallistujan osaamista ja ymmärrystä omasta rauniopelastustoiminnan osa-alueestaan. Kurssin aikana osallistuja saa laajemmat teoreettiset ja käytännön taidot osa-alueen välineistä, tekniikoista ja taktiikoista sekä turvallisista työskentelytavoista. Kurssi antaa osallistujalle riittävän osaamisen tason toimia oman osa-alueensa asiantuntijana niin kotimaassa kuin ulkomailla tapahtuvissa onnettomuuksissa.

Samanaikaisesti järjestetään neljän eri rauniopelastustoiminnan osa-alueen jatkokurssit:

 • Köysipelastustoiminnan jatkokurssi
 • Läpäisyn jatkokurssi
 • Nostojen ja siirtojen jatkokurssi
 • Tuennan jatkokurssi.

Tarkemmat kurssikuvaukset ja linkit hakulomakkeille alla.


Opetusmenetelmät

Moodle-oppimateriaali

Lähiopetus ja käytännön koulutus

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätiedot

Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi
tai koulutussuunnittelija Laura Hokkanen, p. 0295453536

Rauniopelastustoiminta, Köysipelastustoiminnan jatkokurssi

Kurssin tavoitteet

Koulutettavat tuntevat ryhmän osalta toimintamallit ja tavoitteet, jotta voidaan suoriutua rauniopelastustoiminnan köysipelastustehtävistä oikeilla välineillä ja menetelmillä, turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen.

Kurssin jälkeen osallistuja:

 • Tuntee rauniopelastustoiminnan köysipelastusvälineistön
 • Hallitsee rauniopelastusympäristössä käytettävät köysipelastustoimintamallit
 • Hallitsee köysipelastustoiminnan yksilötaidot
 • Osaa toimia ryhmänsä köysipelastustoiminnan johtajana ja asiantuntijana.

Kohderyhmä

Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssin suorittaneet sekä Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt, jotka täyttävät rauniopelastajan ammatti- ja työkokemuskriteerit.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi
 • Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssi (ei vaadita vanhan USAR Basic -kurssin suorittaneilta)
 • BSAFE online security awareness training

Hakeminen

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/99BF52370AB017FC

Rauniopelastustoiminta, Läpäisyn jatkokurssi

Kurssin tavoitteet

Koulutettavat tuntevat ryhmän osalta toimintamallit ja tavoitteet, jotta voidaan suoriutua läpäisyä ja katkaisua vaativista tehtävistä oikeilla välineillä, oikeaa voimaa käyttäen sekä turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Osallistuja ymmärtää erilaisten rakennusmateriaalien ominaisuuksia ja vaatimuksia läpäisyn näkökulmasta sekä hallitsee toiminnan suljetuissa tiloissa.

Kurssin jälkeen osallistuja:

 • Osaa perusteet suljetussa tilassa työskentelyyn liittyen
 • Osaa nostaa henkilökohtaista suojaustasoa ja käyttää moottorisuodatinmaskeja läpäisytehtävissä
 • Osaa kappaleen ankkuroinnin taljaa käyttämällä
 • Tuntee perusmenetelmät teräslevyn läpäisemiseksi
 • Tuntee perusteet teräsbetoniseinän läpäisemiseksi
 • Tuntee perusteet teräsbetonipalkin katkaisemiseksi
 • Osaa valita oikeat terät ja vaihtaa ne läpäisyn työkaluihin sekä työkalujen perushuollot
 • Osaa huoltaa ja pakata läpäisyn varusteet varastokuntoon
 • Osaa toimia ryhmänsä läpäisyn johtajana ja asiantuntijana. 

Kohderyhmä

Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssin suorittaneet sekä Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt, jotka täyttävät rauniopelastajan ammatti- ja työkokemuskriteerit.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi
 • Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssi (ei vaadita vanhan USAR Basic -kurssin suorittaneilta)
 • BSAFE online security awareness training

Hakeminen

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/6AE3B2B09C330AE0

Rauniopelastustoiminta, Nostojen ja siirtojen jatkokurssi

Kurssin tavoitteet

Koulutettavat tuntevat ryhmän osalta toimintamallit ja tavoitteet, jotta voidaan suoriutua nosto-ja siirto tehtävistä oikeilla välineillä, oikeaa voimaa käyttäen ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Osallistuja ymmärtää, että raskaat taakat ovat armottomia ja voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman, kun toimintoja suoritetaan väärin.

Kurssin jälkeen osallistuja:

 • Hallitsee henkilökohtaisten suojavarusteiden käytön sekä turvallisuustoimet nostoissa ja siirroissa.
 • Ymmärtää noston ja siirron asiantuntijan roolin pelastusryhmän rakenteessa sekä yhteistyön merkityksen ryhmänjohtajan kanssa
 • Ymmärtää työkalujen toimintaperiaatteet, ominaisuudet, kapasiteetit ja turvallisuusnäkökohdat liikuteltaessa raskaita kappaleita
 • Osaa huoltaa noston ja siirron työvälineitä ja ymmärtää huollon tärkeyden
 • Ymmärtää nostoihin ja siirtoihin vaikuttavia fysiikan peruskäsitteitä ja mekaniikkaa
 • Osaa määritellä liikuteltavan kappaleen materiaalin, painon ja painopisteen
 • Osaa käyttää erilaisia noston ja siirron tekniikoita ja tuntee toimintojen vaiheet liikuteltaessa raskaita kappaleita
 • Ymmärtää ja osaa valita tarkoituksen mukaisia menetelmiä ja työkaluja eri noston ja siirron tehtäviin.
 • Osaa arvioida liikuteltavan taakan vaikutukset ympärillä oleviin rakenteisiin ja maaperään sekä tarvittaessa minimoida negatiiviset vaikutuksia.
 • Osaa huolehtia riittävästä tuennasta liikuteltaessa raskaita taakkoja.
 • Osaa tehdä nosto- ja siirtosuunnitelman
 • Kykenee toimimaan yhteyshenkilönä ja alamiehenä työskenneltäessä nosturin ja muiden raskaiden työkoneiden kanssa.
 • Kykenee antamaan peruskoulutusta nostoissa ja siirroissa.
 • Osaa toimia ryhmänsä nostojen ja siirtojen johtajana ja asiantuntijana.

Kohderyhmä

Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssin suorittaneet sekä Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt, jotka täyttävät rauniopelastajan ammatti- ja työkokemuskriteerit.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi
 • Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssi (ei vaadita vanhan USAR Basic -kurssin suorittaneilta)
 • BSAFE online security awareness training

Hakeminen

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/0F8D22D8E7790830

Rauniopelastustoiminta, Tuennan jatkokurssi

Kurssin tavoitteet

Koulutettavat tuntevat ryhmän osalta toimintamallit ja tavoitteet, voidakseen suoriutua tuentaa vaativista tehtävistä oikeilla menetelmillä ja työvälineillä, turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Osallistuja hallitsee perustiedot erilaisista tuentamenetelmistä sekä hallitsee työkalujen oikeanlaisen käytön.

Kurssin jälkeen osallistuja:

 • Hallitsee turvallisen työskentelyn perusteet ja asenteen turvalliseen työskentelyyn
 • Hallitsee perustaidot/tiedot eri tuentatavoista ja osaa soveltaa perustuentoja tilanteen vaatimalla tavalla turvallisesti
 • Osaa hahmottaa ja suunnitella oikeanlaisen tuennan
 • Kykenee koordinoimaan erilaisten tuentojen rakentamisen
 • Hallitsee työkalujen huollon ja oikean pakkaamisen
 • Osaa toimia ryhmänsä tuennan johtajana ja asiantuntijana.

 Kohderyhmä

Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssin suorittaneet sekä Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt, jotka täyttävät rauniopelastajan ammatti- ja työkokemuskriteerit.

Esitietovaatimukset

 • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi
 • Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssi (ei vaadita vanhan USAR Basic -kurssin suorittaneilta)
 • BSAFE online security awareness training.

Hakeminen

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/8DB8FDD28FCD8F0F

Accessibility