10233 Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
13.10.2020 - 16.10.2020
04.11.2019 - 01.03.2020

Kurssin tarkoitus

Rauniopelastustoiminnan erikoiskurssin tarkoituksena on perehdyttää tulevat asiantuntijat rauniopelastustoiminnan eri osa-alueisiin. Kurssin aikana osallistujat pääsevät tutustumaan osa-alueiden oleellisiin toimintoihin ja saavat käsityksen toiminnan sisällöistä. Osallistujat perehtyvät myös rauniopelastustoiminnan turvallisuusnäkökohtiin suojavälineiden ja työskentelymenetelmien osalta. Kurssi valmistaa asiantuntijoita toimimaan rauniopelastustehtävissä niin kotimaassa kuin ulkomailla tapahtuvissa onnettomuuksissa.

Perehdytettävät osa-alueet ja lyhyt kuvaus:

  • Etsintä (tekninen etsintä ja K9)
  • Etsinnässä perehdytään eri etsintätekniikkoihin sekä teknisiin laitteisiin. Lisäksi perehdytään koiran käyttöön osana elävien uhrien etsintää raunioista.
  • Lääkintä
  • Lääkinnän osa-alueella perehdytään rauniopelastusryhmän lääkinnän prosesseihin, työskentelytapoihin ja laitteisiin.
  • Nostot ja siirrot
  • Nostoissa ja siirroissa perehdytään eri työvälineisiin ja tekniikkoihin siirrettäessä erilaisia painavia kappaleita
  • Läpäisy
  • Läpäisyn osa-alueella perehdytään eri työvälineisiin ja taktiikkoihin läpäistäessä yleisimpiä rakennusmateriaaleja esim. betoni, teräs
  • Tuenta
  • Tuennan osa-alueella perehdytään eri menetelmiin sekä perustuentojen tekemiseen tuettaessa eri rakenteita tai kappaleita
  • Rauniopelastustoiminnan köysipelastus
  • Köysipelastuksen osa-alueella perehdytään rauniopelastuksessa käytettävään köysipelastusvälineistöön sekä toimintamalleihin pelastettaessa uhria ylhäältä sekä alhaalta
  • Leiritoiminta: Leiritoiminnassa tutustutaan leiriin liittyviin varusteisiin ja leirin ylläpitoon liittyviin toimintoihin rauniopelastusmuodostelman tai teknisen asiantuntijaryhmän tukena.

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on luoda osallistujalle perusymmärrys rauniopelastustoiminnan eri osa-alueista sekä ymmärrys eri osa-alueiden roolista rauniopelastustoiminnan kokonaisuudessa. Kurssin jälkeen osallistujat ovat päteviä hakeutumaan rauniopelastustoiminnan eri osa-alueiden jatkokursseille jotka järjestetään vuoden 2020 loka- ja marraskuussa.

Kohderyhmä

Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssin suorittaneet sekä Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt

Esitietovaatimukset

 • KVPEL-peruskurssi tai USAR-peruskurssi
 • BSAFE online security awareness training

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja käytännön koulutus

Moodle-oppimateriaali

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätiedot

Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi

tai koulutussuunnittelija Jari Korpela, p. 0295453480

Hakeminen

Koulutus on siirretty toukokuulta lokakuulle. Haku on päättynyt, mahdollisista peruutuspaikoista ilmoitetaan erikseen.

Accessibility