10234 Rauniopelastusryhmän johtamisen jatkokurssi

Kansainvälinen koulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
22.09.2020 - 24.09.2020
01.11.2019 - 24.06.2020

Kurssin tarkoitus

Rauniopelastustoiminnan jatkokurssin tavoitteena on syventää osallistujan osaamista ja ymmärrystä omasta rauniopelastustoiminnan osa-alueestaan. Kurssin aikana osallistuja saa laajemmat teoreettiset ja käytännön taidot osa-alueen välineistä, tekniikoista ja taktiikoista sekä turvallisista työskentelytavoista. Kurssi antaa osallistujalle riittävän osaamisen tason toimia oman osa-alueensa asiantuntijana niin kotimaassa kuin ulkomailla tapahtuvissa onnettomuuksissa.

Kurssin tavoitteet

Kurssin tavoitteena on jatkokouluttaa rauniopelastusasiantuntijoita toimimaan ryhmänjohtajina rauniopelastustehtävillä. Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää ryhmänjohtamisen vaatimukset sekä omaa riittävät tiedot ja taidot käytännön rauniopelastustoiminnan johtamiseen tilannepaikalla. Osallistuja ymmärtää myös kansainvälisen toiminnan raportointien vaatimukset sekä erilaisten suunnitelmien ja analyysien laadinnan.

Kurssin jälkeen osallistuja:

  • Ymmärtää toiminnan johtamisen periaatteet
  • Ymmärtää vastuut turvallisuusasioissa
  • Osaa laatia toimintasuunnitelman yhdessä asiantuntijoiden kanssa
  • Osaa laatia riskiarvion kohteesta yhdessä asiantuntijoiden kanssa
  • Hallitsee raportoinnin kotimaiset ja kansainväliset vaatimukset täyttävällä tasolla
  • Hallitsee eri viestivälineiden ja muiden teknisten välineiden käytön.

Kohderyhmä

Kansainvälisen rauniopelastusmuodostelman (USAR) asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt joilla on asiantuntijuutta eri osa-alueista sekä pyrkimys ryhmänjohtajan tehtäviin. Hakijoille katsotaan eduksi kokemus operatiivisesta johtamisesta.

Esitietovaatimukset

  • Kansainvälisen pelastustoiminnan peruskurssi tai USAR-peruskurssi
  • Rauniopelastustoiminnan osa-alueen jatkokurssi (PDT)
  • Kansainväliseen- tai kansalliseen harjoitukseen osallistuminen
  • BSAFE online security awareness training

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja käytännön koulutus

Moodle-oppimateriaali

Kustannukset

Koulutus, majoitus ja ruokailut ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätiedot

Ensisijaisesti cp[at]pelastusopisto.fi

tai koulutussuunnittelija Jari Korpela, p. 0295453480

Hakeminen

Hakulomake: https://link.webropolsurveys.com/S/CBB1BF46D892AE02

Accessibility