20024 Palomiesten ja ylipalomiesten pelastustoiminnan johtamisen täydennyskurssi

Pelastustoiminnan johtaminen
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
23.03.2020 - 27.03.2020
21.10.2019 - 28.02.2020

Kurssin tarkoitus:
Kurssi kehittää opiskelijoiden pelastustoiminnan johtamisen osaamista ja antaa valmiuksia
toimia pelastusryhmän johtajana erilaisissa onnettomuustilanteissa.

Kohderyhmä:
Pelastuslaitosten palomiehet ja ylipalomiehet.

Osaamisvaatimukset:
Palomiehen/pelastajan tutkinto.

Kurssin tavoitteet: 
Kurssin käytyään osallistuja osaa:

 • pelastustoiminnan johtamisen teoreettiset perusteet
 • johtaa pelastusryhmää itsenäisenä muodostelmana sekä osana suurempaa muodostelmaa.

Kurssin sisältö Kurssin sisältöalueita ovat:

 • pelastustoiminnan johtamisen teoreettiset perusteet
 • Pelastustoiminnan johtamisen perusteet/teoreettinen viitekehys
 • Pelastusryhmän ja -joukkueen johtaminen eri onnettomuustyypeissä, simulaatioharjoituksia
 • Pelastusryhmän johtamisen käytännön harjoituksia
 • Viestintä pelastustoiminnan johtamisessa
 • Pelastustaktiikka eri onnettomuustyypeissä
 • Rakenteellinen paloturvallisuus
 • PEKE - pelastustoimen kenttäjohtamisjärjestelmä

Tarkempi kuvaus kurssiohjelmassa (liite).

Kurssin laajuus 1,5 op

 • ennakkotehtävä 7 tuntia
 • lähiopetus 34 tuntia

Opetusmenetelmät:
Luentoja, ryhmätehtäviä, käytännön harjoituksia.

Koulutuksen resurssit Pelastusopisto vastaa seuraavista resursseista:

 • pelastustoiminnan johtamisen simulaatiot; pienoismallit, firestudio, XVR
 • Harjoitusalue

Kustannukset:
Kurssin hinta on 995,00€ (alviton koulutuspalvelu) / osallistuja.
Kurssimaksu sisältää opetuksen, oppimateriaalin ja lounaan kurssipäivinä.

Majoitus ei kuulu hintaan. Majoitusta Pelastusopiston kurssihotellista voi tiedustella opintotoimistosta Airi Turtiaiselta (ks. lisätiedot).

Lisätiedot:
Opetukseen liittyvät asiat
Kurssinjohtaja Mika Smura, mika.smura@pelastuspopisto.fi tai 0295 453 545

Ilmoittautumiseen ja majoitukseen liittyvät asiat
Opintosihteeri Airi Turtiainen, airi.turtiainen@pelastusopisto.fi tai 0295 453 492

Ilmoittauminen:
Kurssille ilmoittautumaan pääset sivun alalaidan linkin "Ilmoittaudu tästä" kautta.

Kurssille valitaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille viikon sisällä hakuajan päättymisestä.

Accessibility