30115 Kunnan kriisijohtamiskoulutus

Varautumiskoulutus
Peruskurssit, kuntien ja alueellinen varautumiskoulutus
Kurssiaika:
Kurssipaikka:
Hakuaika:
-
-

Kohderyhmä:
Kuntien johtoryhmien jäsenet, keskeiset asiantuntijat, viestintä- ja tilannekuvahenkilöstö sekä kuntien varautumisen yhteyshenkilöt ja asiantuntijat muista organisaatioista.

Osallistujien vähimmäismäärä kuntakohtaisessa päivässä on kahdeksan (8) henkilöä.


Asiasisältö ja toteutus:
Kurssi sisältää perusteita kuntien häiriötilanteiden aikaiseen johtamistoimintaan ja häiriötilanteiden edellyttämiin tilannekuvatoimintoihin sekä paikallistason eri toimijoiden väliseen toiminnan yhteensovittamiseen.

Pääpaino koulutustilaisuudessa on kunnan johtoryhmän, keskeisten asiantuntijoiden ja näitä tukevan henkilöstön toiminnassa.

Sisältö on osittain räätälöitävissä kunnan tarpeita ja toivomuksia vastaavaksi. Kurssi voi sisältää teoriaosuuksia, harjoituksia ja työpajatyöskentelyä.

Kustannukset:
Opetus on maksuton. Lähettävät organisaatiot vastaavat osallistujiensa muista kuluista.

Koulutuspaikat ja ajankohdat:
Koulutus toteutetaan kuntien järjestämissä tiloissa. Kunnat varaavat koulutuspäivät Pelastusopiston tarjoamista ajankohdista.
Vuonna 2020 kunnan kriisijohtamiskoulutusta tarjotaan seuraaville alueille: Varsinais-Suomi ja Satakunta, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu, Uusimaa, Etelä-Savo.

Lisätiedot:
Pelastusopisto, opintosihteeri Mari Kiminki, puh. 0295 453 488.

Accessibility